Jak válčíme s financemi

Náš národ byl v oblasti financí ještě v 90. letech minulého století považován za vyloženě negramotný. Uměli jsme spořit jen na vkladních knížkách nebo schovávat peníze do slamníku. Dneska už se řadíme v Evropě mezi průměr a o hospodaření s penězi se stále více zajímáme. Využíváme finančního poradenství a většinu peněz si ukládáme na svoje vlastní bankovní účty.
 bankovky na obálce
REZERVY VERSUS PŮJČKY
Pouze 25 % českých domácností nemá žádnou finanční rezervu. Většina z nás má tedy peníze schované na nečekané výdaje. Odborníci doporučují mít uložen šestinásobek výdajů domácnosti, to pro případ, kdyby se zhroutil hlavní zdroj příjmu. Takovou rezervu nemá ani polovina z nás, ovšem na druhé straně více než polovina našich domácností má majetek přes milión korun.
I přesto, že většina lidí má schované finance na horší časy, průměrná částka, kterou má každý z nás půjčenou, činí přes sto tisíc korun. Půjčujeme si již zcela běžně na auta, vybavení nebo rekonstrukci domácnosti a dokonce i na vánoční dárky. Odborníci však tvrdí, že jsme zodpovědnější než před léty, protože si dobře rozmyslíme, jakou půjčku zvolit. Hlavně však nevolíme tolik to nejhorší řešení, tedy vytloukání klín klínem v půjčkách na zaplacení předchozích dluhů.
 bez peněz
ZDRAVÉ VÝDAJE A SPOŘENÍ
Na každodenních malých útratách, které nejsou vždy nezbytné, můžeme dost ušetřit a výdaje jimi značně snížit. Chceme-li se přinutit něco ušetřit, potom opravdu pomůže známý obálkový systém. V každé obálce si stanovíme cílovou částku, třeba na dovolenou, každý měsíc do ní něco přidáme a máme tak dokonalý přehled, kolik nám ještě zbývá. 
vážení brambory a mincí
Příklady zdravého hospodaření:
·         nechodit nakupovat s prázdným žaludkem 
·         nakupovat co nejvíce přes internet
·         neobjednávat si jídlo domů
·         zrušit papírové výpisy a vyměnit je za elektronické
·         nejezdit zbytečně autem
·         nepořizovat dětem hračky při každé příležitosti

Published by