Jak vybrat dítěti správně zájmový kroužek?

O tom, že je dobré, aby dítě mělo nějakou organizovanou mimoškolní činnost, není třeba pochybovat. Problematičtější však může být už její výběr a případné množství těchto aktivit. Někteří rodiče při výběru kroužků zapomínají zcela na přání dítěte. V nejednom případě se stalo, že si rodič na svém dítěti kompenzoval své nesplněné touhy. Maminka si v dospělosti pamatuje, jak se toužila v dětství stát baletkou a tak je jasné, že její princezna začne chodit na baletní kroužek, jen co odroste prvním botkám. Maminku přitom vůbec nezajímá, zda má její dcera pro tento náročný pohyb nadání či zda by se mu skutečně chtěla věnovat. Pravdou je, že se to v tomto věku jen těžko rozpoznává. Každé dítě má jiné zájmy, touhy a talent a kroužky by ho měly bavit, jinak do nich nebude chodit s radostí a výsledky pravděpodobně nenaplní Vaše rodičovská očekávání.
vybarvování obrázků

Ohlídejte si množství zájmových kroužků!

Dalším problémem může být velký počet zájmových kroužků. Řada rodičů chce, aby se jejich dítě rozvíjelo ve všech směrech, a tak chodí Pepík v pondělí na výtvarný kroužek, v úterý na angličtinu, ve středu na klavír a ve čtvrtek na fotbal. V pátek je dítě pak zcela vyčerpané, protože za celý týden nemělo ani chvilku pro „obyčejné“ hrání a trávení volného času dle vlastních přání a potřeb. I kroužek, který si dítě samo vybere, se stává další určitou povinností vedle školy a děti si stejně jako dospělí potřebují někdy odpočinout.
dívka a klavír

Většina dětí začíná zájmové kroužky navštěvovat po nástupu do školy, i když dnes nejsou výjimkou i kroužky v rámci mateřské školy. Mezi ty nejoblíbenější patří angličtina, tanečky či keramika. U dětí, které začaly již chodit do školy, je větší naděje, že se samy vyjádří k volbě kroužku. Mají již určitou představu o tom, co by je mohlo bavit a je na rodičích umět je rozumně v jejich snech podpořit. A to i v případě, že si nejsme úplně jisti talentem dítěte pro zvolenou činnost. Pamatujte na to, že silná vnitřní motivace toho zmůže dost a dítě bude rozvíjet svou houževnatost a umění jít si za svým snem.

Published by