Adopce nebo sponzorství zvířete v zoo?

Ne každý může doma mít němou tvář. Ať už je to z jakéhokoliv důvodu, a přesto toužíte býti hrdými majiteli zvířete, nabízí se ideální řešení v podobě “rodičovství“ zvířete v zoo. A nejen to, že uděláte radost především sami sobě, ale kdo může konstatovat, že má například tygra, slona či medvěda nebo snad gorilu?
 
Zvíře budete moci kdykoliv navštívit v zoo. Rovněž vám bude umožněno se pokochat i pohledem na štítek s vaší jmenovkou a uvedením, zda jste adoptivní rodič nebo sponzor. Jaký je však rozdíl mezi adopcí a sponzorstvím? Pozitivní je, že adoptovat či sponzorovat zvíře může opravdu každý!

mědvěd
 
 
Adopce zvířete v zoo
 
Možnost adoptovat zvíře nabízí většina zoologických zahrad v České republice. Buď při návštěvě konkrétní zoologické zahrady se můžete seznámit se zvířaty, které lze adoptovat, či využít druhou variantu, a to prostřednictvím webových stránek dané zoologické zahrady. V případě adopce se jedná o finanční částku, která se liší od daného druhu zvířete i jednotlivé zoo. Roční poplatek se odvíjí od nákladů na péči i krmivo daného živočicha. Adopce se uzavírá na dobu jednoho roku. Samozřejmostí je potenciálnost prodloužení v případě oboustranné spokojenosti. A především na základě setrvávající inciativy ohledně adopce z vaší strany.
 
gorila

Většina zoologických zahrad umožňuje uhrazení poplatku i v rámci splátek, ať už měsíčních či čtvrtletních. Potenciální je i na základě domluvy – adopce na kratší dobu. Kromě již zmíněné cedulky s vaším jménem u daného živočicha, obdržíte adopční certifikát. Některé zoologické zahrady pořádají rovněž celostátní setkání adoptivních rodičů a další zajímavé akce, které se odvíjejí od konkrétní zoo. Většina zoo umožňuje volné nebo alespoň několik bezplatných vstupů v rámci vaší návštěvy. Neopomenutelným faktem rovněž je, že uhrazenou finanční částku v rámci adopce lze odepsat z daní. Potvrzení vám vystaví na žádost příslušná zoologická zahrada. Je to jedním z důvodů, proč i mnoho firem a společností se zapojuje do této charitativní činnosti v rámci adopce.
 
 zebra

Sponzorství živočicha v zoo
 
Sponzorem může být kdokoliv, kdo zaplatí stanovenou částku. U některých zoologických zahrad je tato částka minimálně ve výši 100,- Kč, avšak Zoo ve Dvoře Králové má minimální finanční obnos pro sponzorství stanovený od 500,- Kč a výše. Sponzoring je rovněž na dobu jednoho roku. I v tomto případě se u daného zvířete nachází štítek, na kterém je uvedeno vaše jméno, zároveň je i zde sděleno, že se jedná o sponzorství.

Published by